Fleksible forbindelser · Ekspansionsbælge · Spjæld
Bording Bellows A/S – kvalitetshåndværk

ekspansionsbælge

Bording Bellows AS’ ekspansionsbælge kan indbygges i kanalsystemer på kedelanlæg, forbrændingsanlæg, kraftværker og mange andre industrier, hvor man håndterer røggasser og andre former for gasformige medier.

Bording Bellows’ ekspansionsbælge er designet til at kunne modstå selv de mest ekstreme påvirkninger, hvad enten det drejer sig om høje eller lave temperaturer.

Det er derfor vigtigt, at Bording Bellows hele tiden foretager en løbende produktudvikling, med henblik på altid at kunne tilbyde en optimal løsning af kundernes opgaver.

Bording Bellows har gennem årene opbygget en anselig viden og erfaring om applikationerne og de problemer, der individuelt skal løses. Da alle processer sker i huset, betyder det at vi kan tilbyde vores kunder både store og små oplag til rimelige priser, samtidig med at fleksibiteten i forhold til leveringstid er meget høj.

Anlæggene, vi leverer til, udvikles og forbedres løbende med det formål at mindske kultveilteindhold og rense røggassen effektivt. Det medfører at temperaturen på de gasformige medier er meget forskellig og varierende, afhængig af den igangværende proces i anlægget.

På det grundlag har Bording Bellows bl.a. udviklet Type LTF-ekspansionsbælgene. En unik serie specielt beregnet for lavtemperatur røggasser og dampe fra aggressive, kemiske produkter. Læs mere om disse typer på næste side.

 

De tre grundtyper...

Materialer og montage...

VALG AF EKSPANSIONSBÆLG

Inden valget af type ekspansionsbælge er der en række faktorer man skal være opmærksom på. Heriblandt montagested, temperatur, tryk og bevægelse.

 

Rektangulære og runde fleksible et-lags forbindelser anvendes især i ventilationssystemer. Til røggas eller andre anvendelser, hvor temperaturen overstiger 250°C, er ekspansionsbælgene opbygget af flere lag specialvæv, isolering og syreresistent PTFE-lag.

 

Valg af ekspansionsbælg, dvs. materiale og type, træffes under hensyntagen til konditionerne på det sted i anlægget, hvor den skal indbygges. Derfor er det af stor vigtighed, at alle relevante data er til rådighed ved valg af type.

 


 

Se billeder af diverse ekspansionsbælge i galleriet herunder:

Diverse ekspansionsbælge til luft og røggas. Diverse ekspansionsbælge til luft og røggas. Diverse ekspansionsbælge til luft og røggas. Ekspansionsbælge monteret på eksisterende anlæg: Her forbrændingsanlæg. Ekspansionsbælge monteret på eksisterende anlæg: Her kraft/varmeværk. Ekspansionsbælge monteret på eksisterende anlæg: Her på skib.
 

BORDING BELLOWS A/S

Brovadvej 1 · 7000 Fredericia

Tel 7594 1988 · Fax 7594 0864

CVR 67 17 09 11

mail@bording-bellows.dk